Publishpack Grunnkurs

Bli kjent med Publishpack igjennom dette grunnkurset. Kurset er lagt opp til å gi en god forståelse av hele Publishpack. Grunnkurset tar for seg prinsippene med Publishpack, og forklarer hvordan nettløsningen blir administrert.